NÜFUS - VATANDAŞLIK - İçişleri Bakanlığı 
T.C. İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı web sayfasında Merkez teşkilatı ve Taşra teşkilatında yer alan Valilik ve Kaymakamlıklar hakkındaki bilgi ve belgelere ulaşabilir, bakanlığın yapmış olduğu güncel duyurulara, haberlere ve Basın açıklamalarına bakabilirsiniz. Ayrıca siteden Mevzuat ve Yayınlarına, Atamalara ve sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Sitede bulunan e-İçişleri (e-BAKANLIK) Projesi kapsamında birden fazla online hizmeti gerçekleştirebilirsiniz.

e-İçişleri (e-Bakanlık) Projesi
Ülkemizde kamunun kendi içinde, özel sektör ve vatandaşın devlet ile olan iş ve işlemlerini azami ölçüde kolaylaştırarak, elektronik ortamlara taşımak için başlatmış olduğu e-dönüşüm Türkiye faaliyetleri kapsamında, İçişleri Bakanlığına düşen görevin önemli bir parçasını oluşturan e-İçişleri Projesi; Bakanlık merkez birimleri, Valilikler, Kaymakamlıklar ve İl Özel İdarelerinin yürütmüş olduğu iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi paylaşımını sağlamak maksadıyla başlatılan bir değişim projesidir.

Bu sayede bir taraftan Bakanlık nezdinde iş ve işlemleri olan vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlanırken diğer taraftan da Valilik ve Kaymakamlıklarımızın taşrada e-dönüşüm Türkiye projesine öncülük etmeleri, adeta otoban görevi görmeleri sağlanmış olacaktır.

İLEMOD Sistemi
İLEMOD Sistemi İllerde il envanterlerinin ve kırsal altyapı hizmetlerinin uygulama ve izlenmesinde modernizasyon projesi" anlamına gelmektedir.sisteme buradan ulaşabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları İhlal Dilekçesi
İnsan hakları ihlal iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek ve araştırmak, inceleme ve araştırma sonuçlarını değerlendirmek ve alınabilecek önlemlere ilişkin çalışmaları koordine etmek görevi, 4643 sayılı kanunla Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığına verilmiştir.
Bakanlık Makamının 27.02.2004 tarihli Onayları ile kurulan İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları İhlal İddialarını İnceleme Bürosunca, kolluk kuvvetlerince insan hakları ihlallerine maruz kalanların ihbar ve şikayetleri değerlendirilmekte, müfettiş bilgi ve tekniğini gerektirmeyen ihbar ve şikayetler ise gereği yapılmak üzere ilgili birimlere yönelendirilmektedir.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında Müdürlük ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilir, Müdürlük ile ilgili genel bilgilere, atamalara ulaşabilirsiniz.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İller İdaresi Genel Müdürlüğü web sayfasından Merkez Teşkilat, Tarihçe, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Görevleri, Çalışmalar, Sınır Anlaşmazlığı, Köy Çalışmaları, Köylerimizle İlgili Çalışmalar, İl Kurulması, İlçe Kurulması, Bucaklar, Sınır Kapıları, Şehit ve Gaziler Takip Bürosu, Türkiye Geneli Şehit ve Gazi Vakıfları, Valilik Web Siteleri, Şehit ve Gaziler Resmi Web Sit., Terör ve Terörle Müc. Web Sitesi gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü web sayfasından Kurumsal Bilgilere, Mahalli İdareler ile ilgili bilgi ve belgelere, KÖYDES, BELDES, Kadın Sığınma Evleri, BEPER gibi projeler hakkında bilgilere ve müdürlük ile ilgili son haber ve duyurulara ulaşabilirsiniz.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü web sayfasından kurumsal bilgilere, son haber ve duyurulara, Faaliyetlere, Eğitimlere, Temel Sivil Savunma Bilgilerine, Yayınlara, Arama Kurtarma Teşkilatına ulaşabilirsiniz.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanları
Yerel yönetimlerin yayınlamış olduğu Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Dernekler Dairesi Başkanlığı
Dernekler Dairesi Başkanlığı web sayfasından dernek, vakıf ve birliklere ilişkin tüm bilgileri, işlemleri, istatistikleri, dernek sayıları ile izinle kullanılacak kelimeler, lokal, sandık ve yardım toplama konularıyla ilgili soru ve cevapları bulabilir, "Dernek nasıl kurulur?" sorusuna yanıt alabilirsiniz.


25 Eylül 2022 Pazar 10:56
oyun komedi sohbet siteleri