MALİYE - Maliye Bakanlığı 
T.C. Maliye Bakanlığı
Maliye Bakanlığı web sayfasında Bakanlık hakkında genel bilgilere, teşkilat yapısına ulaşabilir, ayrıca bakanlığın yapmış olduğu duyuruları okuyabilirsiniz.Bakanlık Merkez Birimleri ve Bakanlığa Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar hakkında bilgilere ve belgelere ulaşabilirsiniz.Ayrıca online hizmetlet kapsamında oluşturulan e-maliye sistemi sayesinde Kamu Hesapları Bülteni, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Satışları, İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname gibi bölümlere ulaşabilirsiniz.

Maliye Teftiş Kurulu
Maliye Teftiş Kurulu web sayfasında Kurul ile ilgili genel bilgilere, tarihçesine, Faliyet Raporlarına, Mevzuatına ve Kalite Yönetimi bilgilerine ulaşabilir, Ayrıca kurum ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.

Hesap Uzmanları Kurulu
Hesap Uzmanları Kurulu web sayfasında kurul hakkında genel bilgilere ulaşabilir, kurullar ilgili son haber, duyuru ve atamalara bakabilirsiniz.Ayrıca siteden Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş sınavları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (14-15 Şubat 2009)
Hesap Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (14-15 Şubat 2009); Sınav Duyurusu, Sınav Broşürü ve Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Mali Suçları Araştırma Kurulu
Mali Suçları Araştırma Kurulu web sayfasında Kurul ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, Kurul ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.Ayrıca siteden Şüpheli İşlem Bildirimi, Yükümlülükler, Yayınlar ile ilgili bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı web sayfasında Başkanlık ile ilgili son haber ve duyurulara ulaşabilir, başkanlık ile ilgili genel bilgilere bakabilirsiniz.Ayrıca sitede Ekonomik göstergeler, Raporlar ve Projeler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü web sayfasında Kurum Tanıtımına, son haber ve duyurulara bakabilir, ayrıca siteden Hukuk Bilgi Sistemine ulaşabilirsiniz.

Hukuk Bilişim Sistemi
Hukuk Bilişim Sistemi web sayfasından Ulusal Mevzuat Normları, Ülkelerin Anayasaları ve Uluslararası Organizasyonlara İlişkin Hukuk Normları ve Tarihsel Hukuk Belgeleri konu başlıkları altından sorgulama yapabilirsiniz.

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfasında Müdürlük hakkında genel bilgilere ulaşabilir, Müdürlük ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.Ayrıca Siteden 2009-2011 Bütçe Hazırlık Dökümanlarına ve 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi bilgilerine bakabilirsiniz.

e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi)
e-bütçe (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Muhasebat Genel Müdürlüğü
Muhasebat Genel Müdürlüğü web sayfasında müdürlük ile ilgili genel bilgilerine ulaşabilir,Müdürlük ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.Ayrıca siteden e-bordro sayesinde bordronuzu öğrenebilirsiniz.Sitede Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, Genel Yönetim Mali Tabloları ve Döner Sermaye Mali İstatistikleri ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

e-Bordro
e-Bordro web sayfasından bordronuzu öğrenebilirsiniz.

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü web sayfasında Müdürlük ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, müdürlük ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğü web sayfasında Müdürlük ile ilgili son haber ve duyurulara bakabilir, Müdüürlük ile ilgili genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca siteden Satış ve Kira İhaleleri ile Taşınırmal Satış ihalelerine bakabilirsiniz.


25 Eylül 2022 Pazar 11:33
oyun komedi sohbet siteleri