RESMİ KURUMLAR - Genel Resmi Kurumlar 
Türkiye İş Kurumu
Türkiye İş Kurumu İşgücü taleplerini karşılamakla görevli kurumdur. Türkiye İş Kurumu web sayfasından Kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilirsiniz.Online işlemler menüsünden Sistemde Yer alan Açık İş İlanlarına ve Türk Meslekler Sözlüğüne, Kayıt ve İş Arama Kılavuzuna, İşsizlik Sigortası Başvuru Kılavuzuna ulaşabilirsiniz.Şu anda sistemde 3640 adet iş ilanı ile 11539 adet pozisyon için eleman aranmaktadır.Ayrıca siteden Kurumun İhalelerine, OSDP-2 İhalelerine ve AB Projesi - Teklif Çağrısı bilgilerine erişebilirsiniz.Sitede ayrıca Memur Statüsünde Personel Alımı Yapan Kamu Kurumları ile son başvuru tarihlerine bakabilirsiniz.

Tübitak
Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır.Tübitak web sayfasından Kurum ile ilgili genel bilgilere, son haber ve duyurulara ulaşabilirsiniz.Sitede ayrıca Enstitüler, Etkinlikler, Çocuklar Gençler öğretmenler Kamu Kuruluşları Akademisyenler Sanayiciler için Tübitak Kurumun sağlamış olduğu bilgi ve belgelere, burslar ve yayınlar ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

TC Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
TC Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı web sayfasından Türkiyede İş Kurmak, Türkiyede İş Yapmanın Maliyeti, Teşvikler, Vergiler, Özel Yatırım Bölgeleri, Demografi ve İşgücü, İş Ortamı, Altyapı, Ekonomik Görünüm ve İş Mevzuatı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.Ayrıca siteden Neden Türkiye?, 10 Soruyla Türkiye, Yatırımcı kılavuzu, Başarı Öyküleri, Türkiyede Yaşam başlıkları altında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı web sayfasından Müsteşarlık ile ilgili genel bilgilere son haber ve duyurulara ulaşabilirsiniz.Ayrıca siteden İthalat, İhracat, İkili ve Çok Taraflı İlişkiler, Avrupa Birliği, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Müteahhitlik hizmetleri, Dış Ticaretin Görünümü, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, Pazara Giriş, Dış Talepler bülteni başlıkları altından konuyla ilgili detyalı bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere, son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.Ayrıca web sayfasından Piyasa analizine, Standardizasyon verilerine, Numara Taşınabilirliği bilgilerine, Erişim ve Arabağlantı, Araştırma Raporları, Tarifeler, Laboratuvar, Kamuoyu Görüşü Alınması konu başlıkları altından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türk Patent Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü- Sınai Mülkiyet Haklarının Tescilini Gerçekleştiren Tek Kamu Kurumudur.Türk Patent Enstitüsü web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden Yayınlara, Enformasyon verilerine, Vekillere, Etkinlik Takvimine, İstatistiklere ulaşabilirsiniz.Ayrıca siteden Marka, Patent Faydalı Model, Entegre devre Topogtafyaları, Coğrafi İşaretler, Endüstriyel Tasarım konu başlıkları altından formlara, ücretlere ve Mevzuat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı web sayfasından Kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları, İhale İlanlarını, basın açıklamalarını okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden Özelleştirme Portföyüne, Özelleştirme Programına bakabilirsiniz.

KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Birliği
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Birliği web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere bakabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden KOSGEB in sağladığı Banka Kredi Faiz Destekleri, Bilişim, Bölgesel Kalkınma, Danışmanlık ve Eğitim, Girişimciliği Geliştirme, Kalite Geliştirme, Pazar Araştırma ve İhracaatı Geliştirme, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik, Uluslararası İşbirliği Geliştirme destekleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.Ayrıca siteden Stratejik Yol Haritası, Destek Başvuru Girişi (SYH/YDTF), TEKNONET, KOBİNET ile ilgili detaylı bilgi ve belgelere erişebilirsiniz.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Özürlüler İdaresi Başkanlığı web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere, son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.Ayrıca siteden eleman alım ilanları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devlet Personel Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden İstihdam Fazlası Personel, KPSS işlemleri ve yurt dışı bursları ve çalışma raporları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kamu İhale Kurumu
Kamu İhale Kurumu web sayfasından Kurul Üyelerine, teşkilat Şemasına, Kamu İhale Mevzuatına, Kurum Mevzuatına, Faaliyet Raporlarına bakabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.Siteden ayrıca İhale Destek Araçlarına, Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklananların listesine, Kamu Alımları İstatistiklerine, İhale Kayıt İstatistiklerine, İhale Eğitimlerine ulaşabilirsiniz.

Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü web sayfasından Analiz Ücretleri, Araştırmalar, Aşılar, Labarotuvorlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü web sayfasından Tedavül Paraları, Damga Matbaası, İhracat Paranın Tarihi, Tarihçe, Küçük Sözlük, Yönetim, Duyurular/ Faaliyetler, Bilgi Edinme Birimi, Görevler/İlgili Mevzuat, Üyelik, Cumhuriyet Altınları, Resmi Mühür, Paranın Hikayesi, Faaliyet Sonuçları, Müzeler, Mağaza, Sanatçılar, İhale Duyuruları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi web sayfasından Müdürlük ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyurulara ulaşabilirsiniz.siteden ayrıca sorgulamalar kısmından Ünvan sorgulama, Gazete görüntüleri ve indeks bilgileri sorgulaması yaptırabilirsiniz.

Şeker Kurumu
Şeker Kurumu web sayfasındna kurum ile iglili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuayabilirsiniz.Ayrıca siteden Şeker Mevzuatına, Şeker Piyasası Kotalarına, Atatürk ve Şeker Sanayi ilgili resim ve fotoğraflara ulaşabilirsiniz.

Şap Enstitüsü Müdürlüğü
Şap Enstitüsü Müdürlüğü sadece ülkemizde değil bölgedede şap hastalığı konusunda uzmanlaşmış tek enstitüdür. Enstitüde şap hastalığı ile ilgili araştırmalar yapılması yanında teşhis, aşı üretim ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Bu özellikleri ile dünyanın sayılı birkaç enstitüsü arasında yer alan enstitü, uzman kadrosu ile ülkemiz hayvancılığının en büyük problemlerinden birisi olan şap hastalığına karşı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Afet İşleri Genel Müdürlüğü; afet olduğunda acil yardım uygulamasını yapar ve eşgüdümü sağlamak, afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli önlemleri alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar ve öteki kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm ve işbirliği sağlamakla görevlidir.Kurum ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu web sayfasında Kurum Bilgilerine, Duyurulara, Mevzuat bilgilerine, İstatistiki Verilere, Yayınlara/Raporlara, Basel-II bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(DSİ), ülkemizde tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluştur. Ayrıca tarım için sulama suyu temini, hidroelektrik enerji üretimi, büyük şehirler için içme ve endüstri suyu sağlama, su kalitesini iyileştirme, taşkın kontrolü, arazi ıslahı, nehir düzenleme ve kontrolü, rekreasyon, su ile ilgili yapıların dizaynı ve yapı malzemeleri üzerine araştırmalar yapmak gibi faaliyetleri yerine getirir.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü web sayfasından Kurumun Hizmet Alanları, Toprak ve Su Kaynakları, Bölgeler, Türkiyedeki barajlar ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İller Bankası Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü; il özel idareleri ile belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzelkişiliği olan ya da olmayan katma bütçeli idare ve kurumların imar işleri ile ilgili konuları yürütme işlemlerini gerçekleştirir.İller Bankası Genel Müdürlüğü ile ilgili detaylı bilgiler almak için web sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü; Ülkemizde işletmeye elverişli maden ve taşocağı sahalarının bulunup bulunmadığını, işletilen maden ve taş ocaklarının daha faydalı şekilde işletilme koşullarını araştırmak ve buna yönelik arama işlemleri, bilimsel, jeolojik ve teknolojik tetkikleri yapmak, harita, plan ve kesitler hazırlamak, proje, fen raporları ve karlılık hesapları yapmak ve madencilik sektörüne kalifiye eleman yetiştirmekle görevlidir.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü web sayfasından Maden Arama Aşamaları, Metalik Madenler, Endüstriyel Hammaddeler, Kıymetli Taşlar, Mineraller, Madenlerin Kullanım Alanı, Maden Fiyatları, Maden Rezervleri, Maden İthalatı, Maden İhracatı, Maden Yatakları, İl Maden Haritaları, İl Maden Potansiyelleri ve Maden İşletme Bilgileri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Orman Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğünün kuruluş amacı Devlet ormanlarını, sürekliliğini sağlayacak biçimde sosyoekonomik ve teknik gereklere göre yönetmek ve işletmek, ülkenin endüstriyel ve yakacak odun ihtiyacını karşılamak, gerektiğinde ihraç etmek amacıyla varolan potansiyel verim gücünün olanak verdiği düzeyde geiştirilmesini sağlamaktır. Görevleri arasında, ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalere, doğal afetlere, yangınlara, türlü zararlılara karşı korunmasını sağlamak , gerekli denetimleri yapmak yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu
Sermaye Piyasası Kurulu; kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur. Kurulun temel görevi; sermaye piyasasının güven açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamaktır.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Korunmaya, bakıma ya da yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve öteki kişilere götürülen sosyal hizmetler ile ilgili esasları sosyal hizmetler politikasına ve hedeflerine ugun olarak saptamak, çalışma plan ve programları hazırlamak, uygulamak ve konuyla igili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevi, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; Konut ihtiyacının karşılanması için, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin ve devletin yapacağı desteklemelerle gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı web sayfasından Kurum ile genel bilgilere, İhale ilanlarına, TOKİ Konut satışları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türk Standartları Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini yürüten, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumudur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve para politikası araçlarını doğrudan kendisi belirlemektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Genel Müdürlüğü; Vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimari ve tarihi değere sahip vakıf eserlerini korumak, imar etmek ve vakfa ait kuruluşları amaçlarına göre yaşatmak amacıyla kurulmuştur.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı
Türkiyede ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla ile kurulmuştur.


25 Eylül 2022 Pazar 14:37
oyun komedi sohbet siteleri