T.C. Danıştay Başkanlığı - Dava Dosyası Sorgulama 

* T.C. Danıştay Başkanlığı - Dava Dosyası Sorgulama

T.C. Danıştay Başkanlığı - Dava Dosyası Sorgulama web sayfasından Genel Evrak numarasından, Esas numarasından, Geldiği Yer esas numarasından, Geldiği yer Karar numarasından arama yapabilirsiniz.

Dava Dosyası Sorgulama sistemi, Danıştayda görüşülen dosyalara ait bilgilerin internet üzerinden kullanıcılara ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Dosyasının ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar, dosyalarına ait ilgili yıl ve numara bilgilerini girerek dosyaları hakkında bilgi edinebilirler.

Sorgulama yapılırken ekranda görülen evrak türü 3 ana başlık altında gruplandırılmıştır.
1. Normal: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalar, ilk derece mahkemelerinden (idare ve vergi mahkemeleri) temyizen incelenmek üzere gelen dosyalar ve ilk derece mahkemelerinin ısrar kararlarının temyizen incelenmesi için gönderilen dosyalar yer almaktadır.
2. Temyiz: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay Dava Dairelerinde görülen dosyalara ilişkin İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına yapılan temyiz başvuruları yer almaktadır.
3. İtiraz: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay Dava Dairelerinde görülen dosyalara ilişkin yürütmenin durdurulması istemi hakkında İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına yapılan itiraz başvuruları yer almaktadır.

20 Haziran 2018 Çarşamba 20:05
oyun komedi sohbet siteleri