Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

* Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü(DSİ), ülkemizde tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe haiz en yetkili kuruluştur.

Ayrıca tarım için sulama suyu temini, hidroelektrik enerji üretimi, büyük şehirler için içme ve endüstri suyu sağlama, su kalitesini iyileştirme, taşkın kontrolü, arazi ıslahı, nehir düzenleme ve kontrolü, rekreasyon, su ile ilgili yapıların dizaynı ve yapı malzemeleri üzerine araştırmalar yapmak gibi faaliyetleri yerine getirir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü web sayfasından Kurumun Hizmet Alanları, Toprak ve Su Kaynakları, Bölgeler, Türkiyedeki barajlar ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:28
oyun komedi sohbet siteleri