Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün görevi, ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekansal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.

09 Temmuz 2020 Perşembe 05:29
oyun komedi sohbet siteleri