İçinde Resmi Kurumlar geçen başlıklar  
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı web sayfasından Müsteşarlık ile ilgili genel bilgilere son haber ve duyurulara ulaşabilirsiniz.

Ayrıca siteden İthalat, İhracat, İkili ve Çok Taraflı İlişkiler, Avrupa Birliği, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Müteahhitlik hizmetleri, Dış Ticaretin Görünümü, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, Pazara Giriş, Dış Talepler bülteni başlıkları altından konuyla ilgili detyalı bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere, son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.

Ayrıca web sayfasından Piyasa analizine, Standardizasyon verilerine, Numara Taşınabilirliği bilgilerine, Erişim ve Arabağlantı, Araştırma Raporları, Tarifeler, Laboratuvar, Kamuoyu Görüşü Alınması konu başlıkları altından detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türk Patent Enstitüsü
Türk Patent Enstitüsü- Sınai Mülkiyet Haklarının Tescilini Gerçekleştiren Tek Kamu Kurumudur.Türk Patent Enstitüsü web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden Yayınlara, Enformasyon verilerine, Vekillere, Etkinlik Takvimine, İstatistiklere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca siteden Marka, Patent Faydalı Model, Entegre devre Topogtafyaları, Coğrafi İşaretler, Endüstriyel Tasarım konu başlıkları altından formlara, ücretlere ve Mevzuat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme ile devletin ekonomideki sınai ve ticari aktivitesinin en aza indirilmesi, rekabete dayalı piyasa ekonomisinin oluşturulması, devlet bütçesi üzerindeki KİT finansman yükünün azaltılması, sermaye piyasasının geliştirilmesi ve atıl tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı web sayfasından Kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları, İhale İlanlarını, basın açıklamalarını okuyabilirsiniz.

Ayrıca siteden Özelleştirme Portföyüne, Özelleştirme Programına bakabilirsiniz.

KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Birliği
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Birliği web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere bakabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.

Ayrıca siteden KOSGEB in sağladığı Banka Kredi Faiz Destekleri, Bilişim, Bölgesel Kalkınma, Danışmanlık ve Eğitim, Girişimciliği Geliştirme, Kalite Geliştirme, Pazar Araştırma ve İhracaatı Geliştirme, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik, Uluslararası İşbirliği Geliştirme destekleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ayrıca siteden Stratejik Yol Haritası, Destek Başvuru Girişi (SYH/YDTF), TEKNONET, KOBİNET ile ilgili detaylı bilgi ve belgelere erişebilirsiniz.

Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Özürlüler İdaresi Başkanlığı web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere, son haber ve duyurulara bakabilirsiniz.

Ayrıca siteden eleman alım ilanları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Devlet Personel Başkanlığı
Devlet Personel Başkanlığı web sayfasından kurum ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.Ayrıca siteden İstihdam Fazlası Personel, KPSS işlemleri ve yurt dışı bursları ve çalışma raporları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kamu İhale Kurumu
Kamu İhale Kurumu web sayfasından Kurul Üyelerine, teşkilat Şemasına, Kamu İhale Mevzuatına, Kurum Mevzuatına, Faaliyet Raporlarına bakabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.

Siteden ayrıca İhale Destek Araçlarına, Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklananların listesine, Kamu Alımları İstatistiklerine, İhale Kayıt İstatistiklerine, İhale Eğitimlerine ulaşabilirsiniz.

Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü web sayfasından Analiz Ücretleri, Araştırmalar, Aşılar, Labarotuvorlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyuruları okuyabilirsiniz.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü web sayfasından Tedavül Paraları, Damga Matbaası, İhracat Paranın Tarihi, Tarihçe, Küçük Sözlük, Yönetim, Duyurular/ Faaliyetler, Bilgi Edinme Birimi, Görevler/İlgili Mevzuat, Üyelik, Cumhuriyet Altınları, Resmi Mühür, Paranın Hikayesi, Faaliyet Sonuçları, Müzeler, Mağaza, Sanatçılar, İhale Duyuruları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi web sayfasından Müdürlük ile ilgili genel bilgilere ulaşabilir, son haber ve duyurulara ulaşabilirsiniz.siteden ayrıca sorgulamalar kısmından Ünvan sorgulama, Gazete görüntüleri ve indeks bilgileri sorgulaması yaptırabilirsiniz.


05 Nisan 2020 Pazar 06:48
oyun komedi sohbet siteleri